Escoltar

Màster Universitari. Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals)

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 120 places

10128. Treball de Fi de Màster (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S

(2) - GRUP 2, 2S

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 95, 2S Mallorca
  • Pendent
GRUP 2, 2S Mallorca
  • Pendent
GRUP 1, 2S Mallorca
  • Pendent