Escoltar

Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 25 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.

Assignatures

 Matèries obligatòries del mòdul: Intervenció amb la Infància, l’Adolescència i amb les Famílies

Matèries obligatòries del mòdul: Intervenció amb la Infància, l’Adolescència i amb les Famílies
Nom Crèdits Idioma Període
10894 - Relació entre Família, l'Escola i els Serveis Socials 4,0 Català Primer semestre
10895 - Models d'Intervenció Educativa per a la Competència Familiar 4,0 Català Primer semestre
10896 - Mediació en Contextos Socials i Educatius 4,0 Català Segon semestre
11044 - La Intervenció davant els Maltractaments als Menors en la Família 4,0 Castellà Segon semestre

 Obligatòria Perfil Investigador

Obligatòria Perfil Investigador
Nom Crèdits Idioma Període
11050 - Treball de Fi de Màster Orientat Al Desenv. de la Cap. Investigadora Avanç 13,0 Segon semestre