Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 25 places

11050. Treball de Fi de Màster Orientat Al Desenv. de la Cap. Investigadora Avanç (2019-20)

Crèdits 13 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S

Guies docents d'anys anteriors