Escoltar

Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família

Any acadèmic 2019-20 | 60 crèdits | 25 places

11045. Tèc. d'Interv. Educ. i Conductuals en Infància, Adolescència i Família (2019-20)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S

Guies docents d'anys anteriors