Escoltar

Màster Universitari. Psicologia General Sanitària

Any acadèmic 2018-19 | 90 crèdits | 20 places

11595. Habilitats Terapèutiques, Comunicatives i de Redacció del Psicòleg General (2018-19)

Crèdits 4 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S