Màster Universitari. Nutrició i Alimentació Humana

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 50 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs

Assignatures

 MÒDUL 2: Metodologia per a l’avaluació de l’estat nutricional

MÒDUL 2: Metodologia per a l’avaluació de l’estat nutricional
Nom Crèdits Idioma Període
11685 - Metodologies Utilitzades en la Valoració de l'Estat Nutricional 6,0 Primer semestre
11686 - Tècniques Analítiques Avançades en Experimentació Nutricional 6,0 Primer semestre
11687 - Introducció a la Nutrició Experimental 6,0 Primer semestre
11684 - Epidemiologia de la Nutrició 6,0 Castellà Anual
11683 - Metodologia de la Invetigació 6,0

 MÒDUL 7: Nutrició i alimentació a la indústria turística

MÒDUL 7: Nutrició i alimentació a la indústria turística
Nom Crèdits Idioma Període
11709 - Menús, Cartes i Bufets 6,0 Castellà Anual
11710 - Nutrició i Alimentació en Col·lectius Especials 6,0 Castellà Anual
11708 - Restauració Col·lectiva: Principis i Aplicacions a la Indústria Turística 6,0
11711 - Aliments Tradicionals al Mediterrani: Illes Balears, Andalusia i Llevant 6,0

 MÒDUL 8: Control de la qualitat dels aliments a la indústria turística

MÒDUL 8: Control de la qualitat dels aliments a la indústria turística
Nom Crèdits Idioma Període
11713 - Al·lergies, Infeccions, Contaminants i Intoxicacions Alimetàries 6,0 Castellà Anual
11712 - Control de Qualitat en un Centre de Preparació de Menjars 6,0
11714 - Normes Bàsiques de Prevenció de Rics Laborals i Seguretat al Treball 6,0
11715 - La Inspecció Alimentària i de Menjadors Col·lectius 6,0

 MÒDUL 9: Conceptes bàsics en nutrició

MÒDUL 9: Conceptes bàsics en nutrició
Nom Crèdits Idioma Període
11723 - Avanços en Alimentació i Nutrició 6,0 Segon semestre
11718 - Biodisponibilitat de Micronutrients 6,0 Anual
11719 - Interrelacions Metabòliques dels Nutrients: Cicles Interorgànics 6,0 Castellà Anual
11720 - Qualitat i Valor Nutricional dels Aliments 6,0 Castellà Anual
11716 - Fisiologia de la Digestió 6,0
11717 - Macronutrients i Micronutrients. Energètica de la Nutrició 6,0
11721 - Educació per la Salut 6,0
11722 - Estils de Vida i Salut 6,0

 Itinerari: Nutrició i Qualitat dels Aliments

Itinerari: Nutrició i Qualitat dels Aliments
Nom Crèdits Idioma Període
11685 - Metodologies Utilitzades en la Valoració de l'Estat Nutricional 6,0 Primer semestre
11686 - Tècniques Analítiques Avançades en Experimentació Nutricional 6,0 Primer semestre
11687 - Introducció a la Nutrició Experimental 6,0 Primer semestre
11692 - Modulació de l'Expressió Gènica Mediada per Nutrients 6,0 Segon semestre
11723 - Avanços en Alimentació i Nutrició 6,0 Segon semestre
11680 - L'Alimentació en L'Època de les Grans Civilitzacions de L'Antiguitat i en 6,0 Castellà Anual
11681 - El Flux de Persones i d'Aliments a través dels Continents: Les ... 6,0 Castellà Anual
11682 - Conducta Alimentària 6,0 Català Anual
11684 - Epidemiologia de la Nutrició 6,0 Castellà Anual
11693 - Dieta Mediterrània i Salut 6,0 Castellà Anual
11694 - Educació Nutricional i Guies Alimentaries 6,0 Castellà Anual
11695 - Dieta Complementària i el seu Disseny 6,0 Castellà Anual
11696 - Alimentació i Esport 6,0 Castellà Anual
11718 - Biodisponibilitat de Micronutrients 6,0 Anual
11719 - Interrelacions Metabòliques dels Nutrients: Cicles Interorgànics 6,0 Castellà Anual
11720 - Qualitat i Valor Nutricional dels Aliments 6,0 Castellà Anual
11683 - Metodologia de la Invetigació 6,0
11716 - Fisiologia de la Digestió 6,0
11717 - Macronutrients i Micronutrients. Energètica de la Nutrició 6,0
11721 - Educació per la Salut 6,0
11722 - Estils de Vida i Salut 6,0

 Itinerari: Alimentació Aplicada al Turisme

Itinerari: Alimentació Aplicada al Turisme
Nom Crèdits Idioma Període
11709 - Menús, Cartes i Bufets 6,0 Castellà Anual
11710 - Nutrició i Alimentació en Col·lectius Especials 6,0 Castellà Anual
11713 - Al·lergies, Infeccions, Contaminants i Intoxicacions Alimetàries 6,0 Castellà Anual
11708 - Restauració Col·lectiva: Principis i Aplicacions a la Indústria Turística 6,0
11711 - Aliments Tradicionals al Mediterrani: Illes Balears, Andalusia i Llevant 6,0
11712 - Control de Qualitat en un Centre de Preparació de Menjars 6,0
11714 - Normes Bàsiques de Prevenció de Rics Laborals i Seguretat al Treball 6,0
11715 - La Inspecció Alimentària i de Menjadors Col·lectius 6,0

 MÒDUL 10: Pràctiques i Treball

MÒDUL 10: Pràctiques i Treball
Nom Crèdits Idioma Període
11724 - Pràctiques Externes 12,0 Castellà Anual
11725 - Treball de Fi del Màster 12,0 Castellà Anual