Màster Universitari. Enginyeria Industrial

Any acadèmic 2018-19 | 78 crèdits | 30 places
Consultau l'apartat "Estructura" del descriptor per conèixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.
Assignatures de primer curs
Nom Crèdits Idioma Període
11312 - Sistemes Electrònics d'Instrumentació 5,0 Català Primer semestre
11313 - Sistemes de Control Industrial 5,0 Castellà Primer semestre
11314 - Processos Químics 5,0 Castellà Primer semestre
11320 - Organització i Estratègia Empresarial 3,0 Català Primer semestre
11321 - Logística i Gestió de Qualitat 3,0 Castellà Primer semestre
11322 - Gestió de Recursos Humans 3,0 Castellà Primer semestre
11315 - Sistemes de Generació, Transport i Distribució Elèctrica 5,0 Català Segon semestre
11318 - Disseny de Màquines 3,0 Català Segon semestre
11319 - Sistemes Energètics 5,0 Castellà Segon semestre
11323 - Gestió de Projectes R+D+I 3,0 Català Segon semestre
11324 - Control i Avaluació de la Gestió 3,0 Castellà Segon semestre
11326 - Estructures 5,0 Català Segon semestre
11328 - Qualitat Industrial 4,0 Català Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Crèdits Idioma Període
11316 - Màquines i Motors Tèrmics 3,0 Català Primer semestre
11317 - Tecnologia de Màquines Hidràuliques 3,0 Català Primer semestre
11325 - Construcció i Explotació Industrials 3,0 Castellà Primer semestre
11327 - Instal·lacions Industrials 5,0 Català Primer semestre
11329 - Treball de Fi de Màster 12,0 Castellà Primer semestre