Escoltar

Màster Universitari. Investigació en Salut i Qualitat de Vida

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 25 places

El dia 18 de setembre de 16h a 18h es durà a terme la presentació del màster a l'aula 4A de l'Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda.

En què consisteix?

Respondre a les demandes actuals de la població pel que fa a salut i qualitat de vida és una exigència constant que requereix professionals altament qualificats, capaços de generar un major coneixement científic i millorar les pràctiques i les polítiques de salut.

El Màster Universitari d’Investigació en Salut i Qualitat de Vida pretén donar resposta a aquestes demandes tot oferint una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari.

Els continguts d’aquest màster contribuiran a completar la formació de l’alumnat que vulgui orientar el seu futur professional a la recerca i posterior aplicació pràctica en camps científics relacionats amb la salut i la qualitat de vida. D’altra banda, l’enfocament dels continguts també pot afavorir la capacitació complementària d’altres disciplines que desenvolupin tasques sociosanitàries en l’àmbit de la salut.

Què hi aprendràs?

Capacitat per reflexionar de manera crítica sobre les intervencions i les pràctiques en salut.

Capacitat per formular preguntes de recerca davant problemes de salut i qualitat de vida, tot seleccionant l’opció metodològica més adequada per estudiar-los i difondre’n científicament els resultats.

Capacitat per dissenyar, aplicar, gestionar i avaluar programes, projectes i recursos en l’àmbit de la salut.

Què podràs fer en haver acabat?

El màster ofereix una formació complementària d’excel·lència que capacita els professionals de la salut per dur a terme una pràctica avançada i tasques de docència, gestió i recerca, avalades per un nivell acadèmic superior.

A més, aquest màster obre la possibilitat d’accedir a estudis de doctorat. A la UIB, l’alumne es podrà matricular al programa de doctorat de l’Institut Universitari d’Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS).

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A l'apartat de resultats podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Imatge estudis
Ciències de la Salut
25 places
60 crèdits

Presencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Informació sobre preinscripció i matrícula
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 33,34€
Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol: 2.061,00€ *
* Més informació sobre preus

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36