Escoltar

Màster Universitari. Investigació en Salut i Qualitat de Vida

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits

10552. Comportament Social en les Organitzacions Sociosanitàrias (2017-18)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S