Màster Universitari. Nutrició i Alimentació Humana

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 50 places

11686. Tècniques Analítiques Avançades en Experimentació Nutricional (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

 • Professorat
 • Període
  Primer semestre
 • Places
  Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
 • Idioma
 • Guia docent
  Pendent