Escoltar

Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 30 places

Dades i indicadors

  2015-162016-17
Alumnes de nou ingrés 105
Alumnes matriculats 107
Alumnes titulats 34

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Ángel Bujosa Bestard
Secretari
Dr. Jaume Rosselló Nadal
Personal Docent i Investigador
 • Catalina Natividad Juaneda Sampol
 • Luca Piccoli
Personal d'Administració i Serveis
Mª Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Francisco José Lara Fernández

 

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Compromís de qualitat

Declaració amb la qual el/la responsable de qualitat del màster expressa el seu compromís amb la qualitat i la millora contínua en el desenvolupament de les seves actuacions.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 10/07/2018
Seguiment Informe de seguiment extern (2015-16) 16/02/2018
Verificació Memòria primera modificació 13/10/2017
Verificació Informe primera modificació 10/10/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Verificació Informe final de verificació 09/07/2014
Verificació Memòria del títol oficial 25/01/2014

Treballs de fi de màster

 • Impact of part-time and fixed-term labour contracts on productivity in Tourism Destinations. The case of the accommodation industry in the Balearic Islands
 • Do attitudes influence the satisfaction level? Assessing tourists’ cultural and hedonic attitudes in Palma de Mallorca
 • Modelling tourism expenditure according to the activities developed in the destination
 • Tourist arrivals & Tourist expenditures: An investigation of determinants and interactions at international level
 • The effect of beach pollution on tourist satisfaction
 • Smart City and Smart Destination and beneficiaries’ perception: The Case of Palma City
 • The impact of financial, macroeconomic and non-economic factors on the hospitality industry in Spain and the UK
 • Hotel changes and Chinese investment after the great crisis in Spain: The GPRO Valparaiso Hotel case study (Mallorca)
 • Location on hotels value in sun and sand destinations: Case study using GIS and Hedonic modeling in Alcudia Bay.
 • "Searching the most valued attributes at hotels: an application of hedonic pricing analysis in the Balearic Islands"
 • El impacto de una web de contenido generado por el usuario en el Turismo. Realización de una investigación cualitativa de la puntuación de perfiles de alojamiento en Tripadvisor y su impacto en la hotelería mallorquina
 • "Happiness and tourist profile. A comparative research in Majorca"
 • Pla turístic per al clúster del vi de Binissalem
 • Enfermedad holandesa en el turismo: El caso de los pequeños estados insulares en desarrollo
 • El impacto de los factores de empuje y atracción sobre el gasto turístico en un destino: El caso de estudio de Mallorca, España.