Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 30 places

11462. Tècniques d'Anàlisi Qualitativa (2017-18)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(2) - GRUP 2, 2S, METM

  • Període
    Segon semestre
  • Places
    Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
    Anglès
  • Guia docent