Escoltar

Màster Universitari. Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere (MVI2): 2016-17

Informació   Les assignatures que no tenen enllaç associat no s'oferten per aquest curs.

Matèries obligatòries
Nom Crèdits Idioma Període
10555 - Salut des d'una Perspectiva de Gènere 5,0 Castellà Segon semestre
10561 - Violència Contra les Dones: Anàlisi, Prevenció i Intervenció 5,0 Castellà Primer semestre
10678 - Pràcticum Extern 5,0 Castellà Segon semestre
10679 - Mètodes i Tècniques d'Investigació Social 5,0 Castellà Primer semestre
10681 - La Igualtat i la Prevenció de la Violència de Gènere en el Dret 5,0 Català Primer semestre
10682 - Dret Penal i Violència de Gènere 5,0 Castellà Primer semestre
10685 - Polítiques d'Igualtat com a Estratègies de Prevenció de la Violència 5,0 Castellà Segon semestre
11028 - Marc Conceptual en els Estudis de Gènere 3,0 Castellà Primer semestre
11029 - Recursos per al Desenvolupament de polítiques d'Igualtat 3,0 Català Primer semestre
11030 - Dret de les Dones i Diversitat Cultural 3,0 Castellà Primer semestre
11033 - Treball de Fi de Màster 6,0 Castellà Segon semestre
Matèries optatives
Nom Crèdits Idioma Període
10049 - Trastorns Mentals i Malalties no Psiquiàtriques 5,0 Català Segon semestre
10686 - Gènere i Educació del Talent i la Sobredotació 5,0 Castellà Segon semestre
10687 - Gènere, Treball i Formació 5,0 Castellà Segon semestre
11031 - La Violència Simbòlica des de una Perspectiva de Gènere 5,0
11032 - Seminari d'Actualització en Polítiques d'Igualtat 5,0 Castellà Primer semestre