Màster Universitari. Llengües i Literatures Modernes (MLL2): 2016-17

Consultau l'apartat " Estructura " del descriptor per coneixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.

Informació   Les assignatures que no tenen enllaç associat no s'oferten per aquest curs.

Obligatòries del mòdul: Estudis Literaris i Culturals
Nom Crèdits Idioma Període
11140 - Tècniques d'Investigació en Estudis Literaris i Culturals 5,0 Castellà Primer semestre
11141 - Tècniques de Composició i d'Interpretació Literàries 5,0 Castellà Primer semestre
11142 - Més Enllà del Cànon Literari: Noves Perspec. en l'Estudi de Literat.i Cultu 5,0 Castellà Primer semestre
Optatives del mòdul: Estudis Literaris i Culturals
Nom Crèdits Idioma Període
11143 - La Tradició Clàssica en les Literaturas 5,0
11144 - Novel·la Policíaca i Segle XX. Evolució i Tendències 5,0
11145 - Màscares, Paradoxes i Fragments: El Cas de Fernando Pessoa 5,0 Castellà Segon semestre
11146 - The American Way(s) of Life. Cultures i Literatures dels EEUU al s. XXI 5,0
11147 - Predicació Sagrada i Humanisme al Segle d'Or 5,0 Castellà Primer semestre
11148 - Juan Ramón Jiménez i la Renovació Poètica del Segle XX 5,0 Castellà Primer semestre
11149 - Gènere i Identitat en la Poesia d'Autoria Femenina Espanyola Contemporània 5,0
11150 - Del Modernisme a l'Expressionisme: l'Evolució Estètica de Valle-Inclan 5,0 Castellà Segon semestre
11151 - La Literatura Moderna i Contemporània Britànica: Anàlisi i Comentari Crític 5,0
11152 - Diasporic Identities in Contemporary Anglophone Literatures 5,0 Anglès Segon semestre
11153 - El Bildungsroman Femení en la Literatura Anglòfona Contem: Anàlisi Crítica 5,0
11154 - Ser o no Ser: Anàl. de Manifestacions Textuals de la Identitat... 5,0
11155 - Entre la Llengua i la Cultura: Indroduc. a la Pràctica de la Traducc. Liter 5,0
11156 - Globalització i Creació Cultural: Perspectives d'Estudi i Aplicacions 5,0 Castellà Primer semestre
11157 - Literatura i Cultura Visual: del Renaixement al Barroc 5,0 Castellà Segon semestre
11158 - Regionalismo i Color Local en el Relat en Llen. Anglesa: s XIX i XX 5,0
11159 - L'Univers Femení en la Narrativa Espanyola del Segle XIX 5,0 Castellà Segon semestre
11160 - Aproximació a l'Anàlisi Intertextual 5,0
11161 - Literatura Comparada: Temes, Mites i Motius 5,0 Castellà Segon semestre
11162 - Poètiques Contemporànies 5,0
11163 - Feminisme i Globalització: Lit., Cultura i Societat Àmbit Poscol. Anglòfon 5,0 Anglès Segon semestre
11164 - Més Enllà del Text: l'Espectacle Teatral al Siglo de Oro 5,0
11165 - Teatre Breu del Siglo de Oro Espanyol 5,0 Castellà Segon semestre
11166 - El Teatre Postdramàtic 5,0
11167 - Oralitat i Escriptura: Oposició i Interferència 5,0
11168 - Seminari Monogràfic d'Especialització Literaria i Cultural I 5,0 Anglès Segon semestre
11169 - Seminari Monogràfic d'Especialització Literaria i Cultural II 5,0
Obligatòries del mòdul: Lingüística Teòrica i Lingüística Aplicada
Nom Crèdits Idioma Període
11170 - Tècniques d'Investigació en Lingüística 5,0 Castellà Primer semestre
11171 - Perspectives en la Descripció i Anàlisi del Llenguatge 5,0 Català Primer semestre
11172 - Teoria i Pràctica de la Lingüística Aplicada 5,0 Castellà Primer semestre
Optatives del mòdul: Lingüística Teòrica i Lingüística Aplicada
Nom Crèdits Idioma Període
11173 - L'Avaluació en el Procés de l'Ensenyament-Aprenentatge de les Llengües 5,0 Català Segon semestre
11174 - Investigació en Pragmàtica 5,0
11175 - L'Etimologia: Fonaments de la Investigació Lexicogràfica 5,0
11176 - La Morfologia Lèxica de l'Espanyol: Fonaments d'Investigació 5,0 Castellà Segon semestre
11177 - Fonètica Experimental Aplicada a l'Adquisició de la Parla 5,0 Castellà Segon semestre
11178 - L'Anàlisi del Discurs en la Pràctica: Perspectives, Mètodes i Eines 5,0
11179 - Anàlisi de Necessitats Lingüístiques, Adquisició i Didàc. de Lleng. Estrang 5,0 Castellà Primer semestre
11180 - Mètodes i Mecanismes d'Investigació en Variació Lingüística 5,0 Castellà Segon semestre
11181 - Entre la Llengua i la Cultura: Intr. a la Pràctica de la Traducció Literàr 5,0
11182 - Adquisició de la Morfosintaxi en Primeres i Segones Lleng. i Contex Biling 5,0
11183 - Perspectives Històriques i Sincròniques en Sintaxi 5,0
11184 - Adquisición de Llengües en Contextos Multilingües 5,0
11185 - Materials i Disseny Curricular en L'Ensenyament i Aprenentage de Llengües 5,0 Castellà Primer semestre
11186 - Tipologia i Universals Lingüístics 5,0
11187 - Oralitat i Escriptura: Oposició i Interferència 5,0
11188 - Seminari Monogràfic d'Especialització Lingüística I 5,0 Castellà Segon semestre
11189 - Seminari Monogràfic d'Especialització Lingüística II 5,0
Treball de Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
11190 - Treball de Fi de Màster 10,0 Castellà Segon semestre