Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació (METM): 2015-16

A l'apartat " Estructura dels estudis " trobareu la relació detallada de les assignatures que heu de cursar per a obtenir el títol de màster en alguna de les especialitats ofertades.

Informació   Les assignatures que no tenen enllaç associat no s'oferten per aquest curs.

Mòdul troncal
Nom Crèdits Idioma Període
11484 - Evolució del Turisme 3,0 Anglès Primer semestre
11485 - El Sistema Turístic 3,0 Anglès Primer semestre
11486 - Competitivitat Turística 3,0 Anglès Primer semestre
11487 - Sostenibilitat Turística 3,0 Anglès Primer semestre
11488 - Monitoratge i Avaluació per a un Òptim Governament 3,0 Anglès Primer semestre
11489 - Fonaments del Monitoratge 3,0 Anglès Primer semestre
11490 - Principis Econòmics de l'Avaluació 3,0 Anglès Primer semestre
Mòdul d'especialització: Tècniques de monitoratge aplicades al turisme
Nom Crèdits Idioma Període
11462 - Tècniques d'Anàlisi Qualitativa 3,0 Anglès Segon semestre
11491 - Disseny i Desenvolupament d'Indicadors Específics 3,0 Anglès Primer semestre
11492 - Generació i Recollida d'Informació Quantitativa per el Turisme 3,0 Anglès Primer semestre
11493 - Anàlisi i Interpretació de Resultats 3,0 Anglès Primer semestre
11494 - Anàlisi Causal i Predicció 3,0 Anglès Segon semestre
Mòdul d'especialització: Tècniques d'avaluació aplicades al turisme
Nom Crèdits Idioma Període
11495 - Anàlisi d'Impactes Econòmics 3,0 Anglès Primer semestre
11496 - Avaluació d'Impactes no Econòmics 3,0 Anglès Primer semestre
11497 - Avaluació Integrada dels Impactes Econòmics 3,0 Anglès Primer semestre
11498 - Extensions de l'Avaluació Econòmica 3,0 Anglès Primer semestre
11499 - Econometria per a l'Avaluació de Programes 3,0 Anglès Segon semestre
Mòdul complementari
Nom Crèdits Idioma Període
11461 - Tecnologies de la Informació Geogràfica per a la Gestió Turística 3,0 Anglès Primer semestre
11463 - La Innovació en Turisme 3,0 Anglès Segon semestre
11464 - Capital Humà i Turisme 3,0 Anglès Segon semestre
11465 - Anàlisi de la Competència en la Indústria Turística 3,0
11500 - Principis d'Economia Internacional Aplicats al Turisme 3,0 Anglès Segon semestre
11501 - Turisme i Desenvolupament 3,0
11502 - El Governament en l'Àmbit Turístic: Política Turística i Ambiental 3,0
11503 - Turisme i Canvi Climàtic 3,0
11504 - Gestió Integrada de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral 3,0 Anglès Segon semestre
11505 - Sistemes de Gestió de Bases de Dades 3,0
11506 - Temes Contemporanis en Economia del Turisme i del Medi Ambient 3,0
11507 - Pràctiques Externes 6,0 Anglès Segon semestre
Mòdul de transferència
Nom Crèdits Idioma Període
11508 - Treball de Fi de Màster 9,0 Anglès Segon semestre