Màster Universitari. Enginyeria de Telecomunicació (METC): 2015-16

Informació   Les assignatures que no tenen enllaç associat no s'oferten per aquest curs.

Mòdul 1: Tecnologies de la Telecomunicació
Nom Crèdits Idioma Període
11572 - Tècniques Avançades de Transmissió de Dades 5,0 Anglès Segon semestre
11573 - Tècniques Avançades de Processament Digital del Senyal 5,0 Anglès Primer semestre
11574 - Sistemes Avançats de Telecomunicació 5,0 Català Segon semestre
11575 - Xarxes Heterogènies i Integració de Serveis 5,0 Català Segon semestre
11576 - Noves Tecnologies d'Internet 5,0 Català Primer semestre
11577 - Planificació, Operació i Gestió de Xarxes, Aplicacions i Serveis 5,0
11578 - Aspectes Avançats de Xarxes Multimèdia 5,0 Anglès Segon semestre
11579 - Disseny de Circuits i Sistemes Integrats 5,0 Castellà Primer semestre
11580 - Sistemes Digitals de Comunicacions 5,0 Català Segon semestre
11581 - Tecnologia RF i Fotònica Avançades per a Comunicacions 5,0 Castellà Primer semestre
11582 - Antenes i Sistemes de Radiofreqüència per a Comunicacions 5,0 Català Primer semestre
11583 - Instrumentació Electrònica 5,0 Català Segon semestre
Mòdul 2: Gestió Tecnològica de Projectes de Telecomunicació
Nom Crèdits Idioma Període
11584 - Aplicacions Multidisciplinàries de les Tecnologies de la Inform. i les Com 5,0
11605 - Direcció de Projectes 5,0 Català Primer semestre
Mòdul 3: Treball de Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
11606 - Treball de Fi de Màster 20,0 Primer semestre