Escoltar

Màster Universitari. Enginyeria Agronòmica (MEAG): 2015-16

Informació   Les assignatures que no tenen enllaç associat no s'oferten per aquest curs.

Consultau l'apartat " Estructura " del descriptor per coneixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.

Mòdul 1: Tecnologia i Planificació del Medi Rural
Nom Crèdits Idioma Període
11610 - Construccions i Infraestructures Agroalimentàries 5,0 Castellà Primer semestre
11611 - Desenvolupament Rural 5,0 Català Segon semestre
11612 - Estructures Agroindustrials 5,0 Català Segon semestre
11613 - Gestió de Recursos Hídrics 4,0 Català Primer semestre
11614 - Gestió i Tecnologia Paisatgística 5,0 Català Segon semestre
11615 - Instal·lacions Agroindustrials 5,0 Català Primer semestre
Mòdul 2: Tecnologia de la Producció Vegetal i Animal
Nom Crèdits Idioma Període
11616 - Gestió de la Sanitat Vegetal 5,0 Castellà Primer semestre
11617 - Gestió i Direcció de Projectes Agraris 9,0 Primer semestre
11618 - Tecnologia i Sistemes de la Producció Agrària 6,0 Català Primer semestre
Mòdul 3: Tecnologia de les Indústries Agroalimentàries
Nom Crèdits Idioma Període
11394 - Gestió de Qualitat 5,0 Castellà Segon semestre
11620 - Tecnologia i Automatització de les Indústries Alimentàries 5,0 Castellà Segon semestre
Mòdul 4: Gestió i Organització d’Empreses Agroalimentàries
Nom Crèdits Idioma Període
11320 - Organització i Estratègia Empresarial 3,0 Català Primer semestre
11621 - Control i Avaluació de la Gestió en les Empreses Agràries 3,0 Català Segon semestre
11622 - Investigació de Mercats Aplicada 4,0 Català Primer semestre
Mòdul 5: Pràctiques Externes
Nom Crèdits Idioma Període
11624 - Pràctiques Externes 9,0 Primer semestre
Mòdul 6: Treball de Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
11625 - Treball de Fi de Màster 12,0 Primer semestre