Màster Universitari. Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada (MNNP): 2014-15

Informació   Les assignatures que no tenen enllaç associat no s'oferten per aquest curs.

Consultau l'apartat " Estructura " del descriptor per coneixer el pla d'estudis i l'esquema d'organització del Màster.

C.V. dels professors externs a la UIB:

Mòdul 1 obligatori : Fonaments de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
Nom Crèdits Idioma Període
10269 - Nutrició Molecular 3,0 Castellà Primer semestre
10271 - Homeòstasi Energètica i Alimentació Funcional 3,0 Castellà Primer semestre
10273 - Disseny d'Estudis Experimentals i Estadística Aplicats a la Nutrigenòmica 3,0 Castellà Primer semestre
10274 - Fonts i Finançament de R+D+I Alimentària 2,0 Castellà Primer semestre
10275 - Nutrició i Patologies 3,0 Castellà Segon semestre
10276 - Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 5,0 Castellà Segon semestre
10277 - Mètodes i Tècniques de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 3,0 Castellà Segon semestre
11255 - Components Bioactius i Funcionals dels Aliments 3,0 Anglès Primer semestre
Mòdul 2A optatiu: Investigació en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
Nom Crèdits Idioma Període
10280 - Seminaris d'Investigació en Nutrigenòmica 3,0 Castellà Anual
10289 - Tractament Informàtic de Dades en Estudis Nutricionals 3,0 Castellà Primer semestre
11256 - Tècniques d'Investigació al Laboratori 6,0 Segon semestre
Mòdul 2B optatiu : Desenvolupament i Innovació en Nutrigenòmica i Alimentació Funcional
Nom Crèdits Idioma Període
10284 - Aliments Funcionals 3,0 Anglès Segon semestre
10285 - Seminaris de Desenvolupament i Innovació 2,0 Castellà Anual
10290 - Empresa Alimentària i Màrqueting 3,0 Castellà Primer semestre
11257 - Seguretat, Eficàcia i Aspectes Normatius dels Aliments 4,0 Castellà Segon semestre
Assignatures optatives per qualsevol mòdul
Nom Crèdits Idioma Període
10287 - Control Circardià de la Ingesta 2,0 Anglès Primer semestre
11258 - Integració Metabòlica i Nutrició Personalitzada 3,0 Castellà Primer semestre
11259 - Biomembranes i Lípids. Fonaments Relacionats amb Nutrició 3,0 Castellà Segon semestre
11260 - Aspectes Tecnològics dels Components dels Aliments 3,0 Primer semestre
11261 - Bioinformàtica 3,0 Primer semestre
11262 - Capacitació per a l'Experimentació Animal 6,0 Primer semestre
Mòdul obligatori de finalització
Nom Crèdits Idioma Període
11263 - Pràcticum 9,0 Castellà Primer semestre
11264 - Treball de Fi de Màster 6,0 Castellà Segon semestre