Escoltar

Màster Universitari. Microbiologia Avançada (MMAV): 2014-15


Branca de coneixement Ciències
Òrgan(s) proponent(s)
Direcció estudis
Nombre de crèdits 60
Places de nou ingrés 32
Modalitat

Presencial

BOE publicació

Data de verificació : 28/12/2012
Data de l'Acord de Consell de Ministres : 20/09/2013
BOE : Núm. 274 - 15/11/2013 - resolució 11939
Codi RUCT de l'estudi : 4313607

BOE publ. pla d'estudis

BOE : Núm. 300 - 16/12/2013 - número de resolució 13150

Serveis administratius responsables
Personal de contacte
Edifici on s'imparteix
Centre responsable Centre d'Estudis de Postgrau
Preu públic per crèdit
 • 1a matrícula : 32,47€
 • 2a matrícula : 52,75€
 • 3a matrícula : 52,75€
 • 4a matrícula : 52,75€
Documents d'interès

Tríptic

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Poden sol·licitar-hi preinscripció:

 • Els llicenciats actuals en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Farmàcia, Enginyeria Agrònoma, Medicina i Cirurgia, Química i Veterinària, en què es prevegin coneixements en bioquímica i biologia molecular, genètica, biologia cel·lular, microbiologia, fisiologia animal i vegetal, i química i qualsevol altre graduat relacionat amb els estudis proposats.
 • Llicenciats espanyols amb estudis basats en sistema ECTS en possessió d’un títol de grau i un mínim de 180 crèdits ECTS d’estudis de primer cicle amb la totalitat de continguts formatius comuns d’un títol de grau i amb continguts de microbiologia i altres àrees afins com bioquímica i biologia molecular, genètica, biologia cel·lular, microbiologia, fisiologia animal i vegetal, i química.

Les preinscripcions seran estudiades i avaluades per la Comissió Acadèmica del Màster.

Als titulats per universitats estrangeres se’ls aplicarà el que la legislació vigent estableix.

Objectius acadèmics i professionals

Els objectius del màster són:

 • Oferir als alumnes una formació completa que els permeti conèixer el paper dels microorganismes com a agents patògens, les bases cel·lulars i moleculars de la resposta immunitària, i les eines de diagnòstic i de tractament de les infeccions causades per agents infecciosos.
 • Aplicar tècniques microbiològiques, immunològiques i de biologia molecular per a l’anàlisi, estudi i identificació de microorganismes en cultiu i en mostres clíniques, ambientals i industrials.
 • Conèixer les aplicacions tradicionals de la microbiologia en la indústria així com el seu ús combinat amb la genètica molecular en biotecnologia.
 • Conèixer el paper dels microorganismes en sistemes edàfics, aquàtics (inclosos els marins) i en l’aire, i descriure la seva interacció i influència sobre l’home i les seves activitats.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Al Doctorat per la Universitat de les Illes Balears de Microbiologia Ambiental i Biotecnologia amb menció de qualitat.

Estructura dels estudis

Orientació del màster: acadèmica, professional i investigadora.

Participació d'altres institucions, empreses o organismes públics o privats:

 • Hospital Universitari Son Espases
 • Saniconsult, SL
 • Cidesal, SL
 • Quimiotest, SL
 • Centre Balear de Biologia Aplicada i la Clínica Rotger

Periodicitat de l'oferta: anual

Nombre de places que s'ofereixen: 32

Règim d'estudis: a temps complet

Modalitat: mixta

Període lectiu: anual

Itineraris

Atenent a les assignatures optatives seleccionades, així com el tipus de laboratori en el qual realitzi el seu treball pràctic, l'alumne podrà escollir entre un dels següents quatre itineraris:

Tots els alumnes hauran de realitzar el Treball de Fi de Màster per completar el màster.

Els mòduls del màster així com els itineraris i les guies docents de cada assignatura estan a l'apartat " Assignatures " d'aquest màster.

Examen final

Especificat a les guies docents que podeu trobar a l'apartat " Assignatures "

Criteris d'avaluació i exàmens

Vegeu guia docent de cada mòdul a l'apartat " Assignatures ".

Professor coordinador ECTS

Dr. Rafael Bosch Zaragoza

Departament   Departament de Biologia , UIB
Telèfon  971 17 2738
E-mail   Formulari de contacte

  Fitxa personal

Més informació: Centre d’Estudis de Postgrau . 971 17 3336, postgrau arroba uib.es

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Si voleu ajudar-nos a millorar, teniu un comentari, consulta o suggeriment el podeu fer mitjançant el nostre formulari de contacte de Centre d'Estudis de Postgrau.

Sistema de garantia de qualitat

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Acreditació Informe final d'acreditació 28/06/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) 2013-14
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) 2013-14

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de màster a la UIB