Escoltar

Màster Universitari. Física Avançada i Matemàtica Aplicada (MFMA): 2014-15

Informació d'accés

El perfil d’ingrés recomanat és el de un alumne orientat a la recerca, amb una formació prèvia com graduat en Física, Matemàtiques, o en un doble grau de Física i Matemàtiques.

En qualsevol cas, el Consell d’Estudis del Màster decidirà sobre la admissió dels estudiants, en funció dels criteris següents:

  • L’expedient acadèmic dels estudis cursats amb anterioritat.
  • La experiència professional.
  • Una declaració d’objectius, on consti la motivació personal del candidat i els motius que l’han dut a sol·licitar plaça al Màster.

L’expedient acadèmic i la experiència professional tindran un pes conjunt del 70%, mentre que la declaració d’objectius tindrà un pes del 30%. En el cas de estudiants amb necessitats especials o particulars associades a la discapacitat, es contemplaran les mesures d’acció positiva que n’assegurin l’accés al Màster, sempre que compleixin les condiciones que marca la normativa vigent.