Escoltar

Màster Universitari. Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement (MTEE): 2013-14

Informació   Les assignatures que no tenen enllaç associat no s'oferten per aquest curs.

Matèries obligatòries
Nom Crèdits Idioma Període
11053 - Metodologia d'Investigació en Tecnologia Educativa 6,0 Primer semestre
11054 - Difusió i Transferència 3,0 Segon semestre
Complements de formació
Nom Crèdits Idioma Període
11075 - Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la Formació 3,0 Primer semestre
11076 - Comunicació, Interacció i Col·laboració 3,0 Primer semestre
11077 - Disseny de Projectes Curriculars amb l'Ús de les TIC 3,0 Primer semestre
Investigació i Innovació (optatives)
Nom Crèdits Idioma Període
11057 - Eines Telemàtiques per a la Docència 6,0 Segon semestre
11058 - Disseny i Desenvolupament de Materials de Formació 6,0 Segon semestre
11059 - Disseny i Desenvolupament d'Entorns Tecnològics per a la Formació 6,0 Segon semestre
11060 - Disseny d'Investigació 6,0 Primer semestre
11061 - Eines i Tècniques per a la Recollida i l'Anàlisi de Dades 6,0 Segon semestre
Optatives
Nom Crèdits Idioma Període
11062 - Les TIC en l'Àmbit no Formal 3,0 Primer semestre
11063 - Entorns Flexibles de Formació 3,0 Primer semestre
11064 - Avaluació de Mitjans i Materials d'Ensenyament 3,0 Segon semestre
11065 - Disseny i Viabilitat de Projectes Tecnològics per a la Formació 3,0 Segon semestre
11066 - Desenvolupament Professional del Docent en Relació a les TIC 3,0 Segon semestre
11067 - Ètica per a Professionals i Investigadors en Relació a les TIC 3,0 Primer semestre
11068 - Societat, Cultura i Formació en l'Era de la Informació 3,0 Segon semestre
11069 - Gestió del Coneixement: Repositaris de Continguts Educatius 3,0 Segon semestre
11070 - Comunicació Audiovisual per a la Formació: Sistemes de Videoconferència 3,0 Primer semestre
11071 - Espais i Eines per al Treball Col·laboratiu 3,0 Primer semestre
11072 - Producció i Integració d'Imatge, Àudio i Vídeo Digital 3,0 Segon semestre
11073 - Organització i Gestió de l'Ús de les TIC en l'Ensenyament 3,0 Segon semestre
11074 - Gestió del Coneixement: Organització i Transferència 3,0 Segon semestre
Pràcticum
Nom Crèdits Idioma Període
11055 - Pràctiques Externes 6,0 Segon semestre
Treball Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
11056 - Treball de Fi de Màster 15,0 Segon semestre