Escoltar

Màster Universitari. Filosofia Contemporània (MFIC): 2013-14

Informació   Les assignatures que no tenen enllaç associat no s'oferten per aquest curs.

Corrents actuals de la filosofia contemporània
Nom Crèdits Idioma Període
10375 - Teoria Crítica i Religió. Crítica de Societat i Filosofia de la Religió... 5,0 Català Segon semestre
10376 - Apel i Habermans i la Seva Recepció de l'Humanisme 5,0 Castellà Primer semestre
10377 - Fenomenologia i Hermenèutica: Dels Orígens a les Seves Derivacions Actuals 5,0 Castellà Segon semestre
10378 - Valors i la Filosofia Jueva Contemporània 5,0 Català Segon semestre
10379 - El Gir Estètic de la Filosofia Contemporània 5,0 Castellà Segon semestre
Ciència i filosofia
Nom Crèdits Idioma Període
10380 - Ciència i Filosofia a l'Època Contemporània 5,0 Castellà Primer semestre
10381 - L'Estudi Filosòfic de la Ciència: Reconstruccions Racionals i ... 5,0 Català Segon semestre
10382 - Ètiques de les Ciències de la Vida 5,0 Castellà Primer semestre
Filosofia i ciències socials
Nom Crèdits Idioma Període
10029 - Rols Sexuals en les Societats Contemporànies 5,0 Castellà Primer semestre
10032 - Ètica i Política del Medi Ambient 5,0 Català Segon semestre
10033 - Política i Ètica a la Segona Modernitat 5,0
10383 - Reconeixement, Ciutadania i Gènere 5,0 Català Segon semestre
10403 - Antropologia i Complexitat 5,0 Castellà Primer semestre
10593 - Política i Ètica de la Segona Modernitat 5,0 Català Segon semestre
Les arrels de la filosofia contemporània
Nom Crèdits Idioma Període
10384 - Les Arrels i la Fonamentació del Pensament Filosòfic Contemporani 5,0 Català Primer semestre
10385 - La Noció de Veritat en la Filosofia Contemporani 5,0 Català Primer semestre
10386 - L'Herència Cartesiana en el Pensament Actual 5,0 Català Primer semestre
Projecte final del Màster en Filosofia Contemporània
Nom Crèdits Idioma Període
10452 - Projecte final del Màster en Filosofia Contemporania 10,0 Català Segon semestre