Escoltar

Màster Universitari. Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) (MSLA): 2012-13

Mòdul comú
Nom Crèdits Idioma Període
10491 - Fonaments i Àmbit Jurídic de la Seguretat i Salut en el Treball 6,0 Castellà Primer semestre
10492 - Seguretat en el Treball 6,0 Castellà Primer semestre
10493 - Higiene Industrial 6,0 Castellà Primer semestre
10494 - Medicina del Treball 3,0 Castellà Primer semestre
10495 - Ergonomia i Psicosociologia Aplicada 6,0 Castellà Segon semestre
10496 - Formació i Comunicació 3,0 Castellà Segon semestre
10497 - Gestió de la Prevenció, Qualitat i Medi Ambient 6,0 Castellà Segon semestre
Mòdul d'especialització
Nom Crèdits Idioma Període
10498 - Especialitat en Seguretat en el Treball 10,0 Castellà Segon semestre
10500 - Especialitat en Higiene Industrial 10,0 Castellà Primer semestre
10502 - Especialitat en Ergonomia i Psicosociologia 10,0 Castellà Segon semestre
Pràctiques i Treball de Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
10128 - Treball de Fi de Màster 6,0 Castellà Segon semestre
10129 - Pràctiques Professionals 8,0 Castellà Segon semestre
Complement formatiu
Nom Crèdits Idioma Període
10684 - Actualització de Normativa en Prevenció de Riscs Laborals 8,0 Castellà Anual