Escoltar

Màster Universitari. Gestió, Organització i Economia de l'Empresa (MOBE): 2012-13

Informació d'accés

El Màster té definits els següents graus (o llicenciatures) com a preferents: Administració i direcció d'empreses; Economia; i Enginyeries.

També poden ser admesos candidats que compleixin amb les següents condicions:

  • Ser titulats en Graus (o llicenciatures) de Matemàtiques, Física, Informàtica o qualsevol altra titulació amb un marcat caràcter quantitatiu.
  • Ser titulats en altres Graus (o llicenciatures) però haver realitzat cursos de postgrau d'Administració i direcció d'empreses o d'Economia.

Es demanarà que el candidat disposi del Cambridge First Certificate de nivell A, acreditar haver realitzat l'examen TOEFL amb una puntuació per sobre de 550 punts o proves documentals que certifiquin un nivell d'anglès similar.

S'haurà d'emplenar i enviar en els terminis requerits la sol·licitud d'admissió i un CV. A més de proporcionar informació sobre els requeriments anteriors, s'haurà d'afegir la següent informació:

  1. Tres cartes de recomanació redactades i enviades per professors universitaris, investigadors o, excepcionalment, professionals que hagin participat en la formació professional del candidat.
  2. Un escrit de declaració d'interessos i motivació del candidat.
  3. Informació sobre activitats acadèmiques addicionals: cursos, seminaris, congressos, treballs de recerca publicats i comunicacions en fòrums acadèmics.
  4. Experiència professional.

L'admissió al programa es basa en el mèrit i el talent dels candidats. La comissió d'admissió està formada per tres persones: el director del programa i tres professors, pertanyents a cadascuna de les institucions que promouen el Màster. Aquesta comissió valorarà la sol·licitud dels candidats, i escollirà als quals acreditin més mèrits o talent per cursar el programa amb èxit.

En casos excepcionals, quan la informació derivada de la sol·licitud no sigui concloent, la comissió podrà sol·licitar una entrevista amb el candidat.