Escoltar

Màster Universitari. Llengües i Literatures Modernes (MLLM): 2012-13

Obligatòries del mòdul: Estudis Literaris i Culturals
Nom Crèdits Idioma Període
10645 - La Literatura i les Arts Visuals 5,0 Castellà Primer semestre
10646 - Poètiques Contemporànies 5,0 Castellà Primer semestre
10647 - Idea de Cultura i Globalització: Perspectives d'Estudi i Aplicacions 5,0 Castellà Primer semestre
Optatives del mòdul: Estudis Literaris i Culturals
Nom Crèdits Idioma Període
10648 - Identitat i Bildung en la Literatura Anglòfona Contemporània d'Autoria ... 5,0
10649 - La Tradició Clàssica en la Literatura Espanyola Contemporània 5,0
10650 - Novel·la Policíaca i Segle XX. Evolució i Tendències 5,0
10651 - The American Way (s) Of Life. Cultures i Literatures dels EUA al Segle XXI 5,0 Anglès Primer semestre
10652 - Gènere i Diversitat: Polítiques Culturals i Textuals 5,0 Castellà Segon semestre
10653 - Ideologia i Societat en la Predicació Sagrada del Segle d'Or 5,0 Castellà Primer semestre
10654 - Aspectes Multiculturals, Religiosos i Socials de les Tres Grans Religions.. 5,0
10656 - Poètiques Contemporànies: Juan Ramon Jiménez i la Renovació Poètica del SXX 5,0
10657 - Del Context Cultural al Comentari de Texts de Literatura en Llengua Anglesa 5,0 Anglès Segon semestre
10658 - Més-enllà del Cànon Literari. Introducció a la Teoria Crítica de la Cultura 5,0 Anglès Segon semestre
10659 - El Color Local en el Relat Breu 5,0 Anglès Primer semestre
10660 - Literatura Comparada: Francès, Anglès, Espanyol. El Bovarisme 5,0 Castellà Segon semestre
10661 - L'Univers Femení en l'Obra de Clarín 5,0 Castellà Segon semestre
10662 - Fernando Pessoa: Identitat i Heteronímia 5,0 Castellà Segon semestre
10663 - Gènere i Identitat en la Poesia d'Autoria Femenina Espanyola Contemporània 5,0
10664 - La Trajectòria Estètica de Valle-Inclán 5,0 Castellà Segon semestre
Obligatòries del mòdul: Lingüística Teòrica i Lingüística Aplicada
Nom Crèdits Idioma Període
10665 - Tipologia i Universals Lingüístics 5,0 Castellà Segon semestre
10666 - Mètodes d'Investigació en Adquisició i Aprenentatge de Llengües 5,0 Català Primer semestre
10667 - Metodologia d'Ensenyament i Aprenentatge de Llengües 5,0 Català Primer semestre
Optatives del mòdul: Lingüística Teòrica i Lingüística Aplicada
Nom Crèdits Idioma Període
10668 - L'Etimologia: Fonaments de la Investigació Lexicogràfica 5,0 Català Segon semestre
10669 - Lingüística Diacrònica i Canvi Lingüístic 5,0 Castellà Segon semestre
10670 - La Morfologia Lèxica de l'Espanyol: Fonaments d'Investigació 5,0
10671 - Fonètica Experimental Applied Exp. Aplicada a l'Adquisició de la Parla 5,0 Català Primer semestre
10672 - Anàlisi dels Discurs 5,0
10673 - Investigació en Pragmàtica 5,0 Castellà Segon semestre
10674 - Recursos Informàtics en l'Ensenyament de les Llengües, la Traducció i ... 5,0 Català Segon semestre
10675 - Adquisició i Didàctica de l'Alemany com a Llengua Estrangera 5,0 Alemany Primer semestre
10676 - L'Avaluació en el Procés de l'Ensenyament-Aprenentatge de les Llengües 5,0 Català Segon semestre
Treball de Fi de Màster
Nom Crèdits Idioma Període
10677 - Treball de Fi de Màster 10,0 Català Segon semestre