Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família

Any acadèmic 2020-21

Totes les assignatures del primer semestre d'aquest estudi s'impartiran durant el curs 2020-21 mitjançant sessions a distància síncrones, d'acord amb el Pla d’actuació de la Universitat de les Illes Balears per a la docència presencial adaptada.

11048. Pràctiques d'Intervenció amb Infància, Adolescència i Família (2020-21)

Crèdits 7 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura