Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família

Any acadèmic 2020-21

Totes les assignatures del primer semestre d'aquest estudi s'impartiran durant el curs 2020-21 mitjançant sessions a distància síncrones, d'acord amb el Pla d’actuació de la Universitat de les Illes Balears per a la docència presencial adaptada.

10894. Relació entre la Família, l'Escola i els Serveis Socials (2020-21)

Crèdits 4 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(2) - Grup 2

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca