Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

Any acadèmic 2019-20

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.

10895. Models d'Intervenció Educativa per a la Competència Familiar (2019-20)

Crèdits 4 ECTS.
Estat Pla a extingir i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

Guies docents d'anys anteriors