Màster Universitari. Educació Inclusiva

Any acadèmic 2019-20

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.

10830. Treball de Fi de Màster (2019-20)

Crèdits 9 ECTS.
Estat Pla a extingir i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, AN

(2) - GRUP 2, AN

(3) - GRUP 3, AN

(4) - GRUP 4, AN

(5) - GRUP 5, AN

(6) - GRUP 6, AN

(7) - GRUP 7, AN

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 6, 2S Mallorca
 • Pendent
GRUP 5, 2S Mallorca
 • Pendent
GRUP 4, 2S Mallorca
 • Pendent
GRUP 3, 2S Mallorca
 • Pendent
GRUP 2, 2S Mallorca
 • Pendent
GRUP 1, 2S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 7, 2S Mallorca
 • Pendent
GRUP 6, 2S Mallorca
 • Pendent
GRUP 5, 2S Mallorca
 • Pendent
GRUP 4, 2S Mallorca
 • Pendent
GRUP 3, 2S Mallorca
 • Pendent
GRUP 2, 2S Mallorca
 • Pendent
GRUP 1, 2S Mallorca
 • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16