Màster Universitari. Educació Inclusiva

Any acadèmic 2019-20

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.

10829. Pràctiques (2019-20)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla a extingir i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura