Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 250 places

10747. Didàctica Específica. Disseny i Desenvolupament Curricular a l'Àrea de ... (2018-19)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S

 • Professorat
 • Període
  Primer semestre
 • Places
  Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
 • Idioma
  Català
 • Guia docent

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
GRUP 11, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 21, 1S, EIVISSA Eivissa
 • Lourdes Torres Roig

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
GRUP 11, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 21, 1S, EIVISSA Eivissa
 • Lourdes Torres Roig

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
GRUP 11, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 21, 1S, EIVISSA Eivissa
 • Lourdes Torres Roig

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
GRUP 11, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 21, 1S, EIVISSA Eivissa
 • Lourdes Torres Roig

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
GRUP 11, 1S, MENORCA Menorca
 • Pendent
GRUP 21, 1S, EIVISSA Eivissa
 • María Nieves García Ferrer

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
GRUP 11, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 21, 1S, EIVISSA Eivissa
 • María Nieves García Ferrer

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
GRUP 11, 1S, MENORCA Menorca
GRUP 21, 1S, EIVISSA Eivissa
 • María Nieves García Ferrer

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca
GRUP 11, 1S, MENORCA Menorca
 • Pendent
GRUP 21, 1S, EIVISSA Eivissa