Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 250 places

10703. Pràctiques en Centres Docents o en Empreses (2018-19)

Crèdits 14 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, AN

 • Professorat
  Maria Antònia Soberats Sagreras, Damián Tomás Bergas, Agustín Vergés Aguiló
 • Període
  Anual
 • Places
  Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
 • Idioma
  Català
 • Guia docent

(2) - GRUP 2, AN

(3) - GRUP 3, AN

(4) - GRUP 4, AN

(5) - GRUP 5, AN

(6) - GRUP 6, AN

(7) - GRUP 7, AN

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 7, AN Mallorca
GRUP 6, AN Mallorca
GRUP 5, AN Mallorca
GRUP 4, AN Mallorca
GRUP 3, AN Mallorca
GRUP 20, AN, EIVISSA Eivissa
GRUP 2, AN Mallorca
GRUP 10, AN, MENORCA Menorca
GRUP 1, AN Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 7, AN Mallorca
GRUP 6, AN Mallorca
GRUP 5, AN Mallorca
GRUP 4, AN Mallorca
GRUP 3, AN Mallorca
GRUP 20, AN, EIVISSA Eivissa
GRUP 2, AN Mallorca
GRUP 10, AN, MENORCA Menorca
GRUP 1, AN Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 7, 2S Mallorca
GRUP 6, 2S Mallorca
GRUP 5, 2S Mallorca
GRUP 4, 2S Mallorca
GRUP 3, 2S Mallorca
GRUP 20, 2S, EIVISSA Eivissa
GRUP 2, 2S Mallorca
GRUP 10, 2S, MENORCA Menorca
GRUP 1, 2S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 20, AN, EIVISSA Eivissa
GRUP 10, AN, MENORCA Menorca
GRUP 1, AN Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 20, AN, EIVISSA Eivissa
GRUP 10, AN, MENORCA Menorca
GRUP 1, 2S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 20, AN, EIVISSA Eivissa
GRUP 10, AN, MENORCA Menorca
GRUP 1, 2S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 20, AN, EIVISSA Eivissa
GRUP 10, AN, MENORCA Menorca
GRUP 1, 2S Mallorca

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 20, AN, EIVISSA Eivissa
GRUP 10, AN, MENORCA Menorca
GRUP 1, AN Mallorca