Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 25 places

10894. Relació entre Família, l'Escola i els Serveis Socials (2017-18)

Crèdits 4 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 2S

  • Període
    Segon semestre
  • Places
    Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
  • Idioma
    Català
  • Guia docent