Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 250 places

10703. Pràctiques en Centres Docents o en Empreses (2017-18)

Crèdits 14 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, AN

 • Període
  Anual
 • Places
  Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
 • Idioma
  Català
 • Guia docent

(2) - GRUP 2, AN

(3) - GRUP 3, AN

(4) - GRUP 4, AN

 • Període
  Anual
 • Places
  Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
 • Idioma
  Català
 • Guia docent

(5) - GRUP 5, AN

(6) - GRUP 6, AN

(7) - GRUP 7, AN

 • Període
  Anual
 • Places
  Places ofertades d'acord amb el pla específic del Centre d'Estudis de Postgrau en el període de matrícula ordinària i en el període d'ampliació de matrícula.
 • Idioma
  Català
 • Guia docent