Escoltar

Màster Universitari. Ecologia Marina

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 50 places

11665. Ecologia Marina (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Grups de l'assignatura

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - GRUP 1, 1S