Escoltar

Màster Universitari. Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa

Any acadèmic 2017-18 | 90 crèdits | 30 places

Dades i indicadors

  2016-17
Alumnes de nou ingrés 21
Alumnes matriculats 21
Alumnes titulats -

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Manuel González Hidalgo
Secretari
Isaac Lera Castro
Personal Docent i Investigador
  • Receba Méndez Durón
  • Tomás del Barrio Castro
Personal d'Administració i Serveis
M. Consolación Hernández Guerra
Alumnat
Pedro Berruezo Guillamón

La CGQ recull total la informació rellevant del títol (informes d'enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitza. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ.

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe de seguiment extern (2016-17) 24/09/2018
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Verificació Informe final de verificació 30/07/2015
Verificació Memòria del títol oficial 10/07/2015

Treballs de fi de màster

  • Modelos ocultos de Markov para el etiquetado de texto
  • Análisis y Predicción del Indicador de Presión Humana en les Illes Balears
  • Modelación y predicción del gasto de turistas en España enfocado desde el análisis de datos
  • Causal inference and heterogeneous treatment effects
  • Modelado predictivo de la dirección de la cotización del Bitcoin utilizando índices de mercado, análisis de sentimientos en Twitter e índices de popularidad por término mediante Google Trends