Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió

Any acadèmic 2023-24

Obert un termini extraordinari per aquest màster
Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2023-24 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2022-23.

10295. Patrimoni Marí Arqueològic i Etnològic (2023-24)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Castellano

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 1

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 1

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 1

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 1

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2011-12

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2010-11

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S