Màster Universitari. Investigació en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Any acadèmic 2023-24

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2023-24 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2022-23.

11912. Tècniques i Instruments d'Investigació Quantitatius per a l'Anàlisi de Dades (2023-24)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Castellano

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 1

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 1