Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2023-24

10118. Complement de l'Especialitat de Tecnologia i Informàtica 1: el Contingut Científic de les Matèries Pròpies de l'Especial (2023-24)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Català

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 3

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 3
Eivissa Grup gran 42
Menorca Grup gran 22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 3
Eivissa Grup gran 42
Menorca Grup gran 22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 3
Eivissa Grup gran 43
Menorca Grup gran 23

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA