Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Any acadèmic 2023-24

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.

Podeu ampliar la informació del procés d'extinció a la pestanya Procés d'extinció d'aquesta pàgina.

11960. Enginyeria Termofluídica (2023-24)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla a extingir i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Castellano

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 1

Guies docents d'anys anteriors