Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Any acadèmic 2023-24

11966. Màquines Tèrmiques (2023-24)

Crèdits 4.5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Castellano

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 1

Guies docents d'anys anteriors