Màster Universitari. Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Any acadèmic 2022-23

11054. Difusió i Transferència (2022-23)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Pendent

Informació sobre els grups de l'assignatura

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Online GRUP 1, AN, ONLINE
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2015-16

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Online GRUP 1, 2S, ONLINE
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2014-15

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Online GRUP 1, 2S, ONLINE
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2013-14

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Online GRUP 1, 2S, ONLINE
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2012-13

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Online GRUP 1, 2S, ONLINE
  • Pendent