Màster Universitari. Psicologia General Sanitària

Any acadèmic 2021-22

11588. Avaluació i Diagnòstic de la Psicopatologia en Infants,Adolescents i Adults (2021-22)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - Grup 1