Màster Universitari. Gestió, Organització i Economia de l'Empresa

Any acadèmic 2021-22

11813. Comportament, contractes, organitzacions i recursos humans (2021-22)

Crèdits 15 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - Grup 1

Guies docents d'anys anteriors