Màster Universitari. Formació del Professorat

Any acadèmic 2021-22

10843. Complement de l'Especialitat d'Educació Física i Esportiva 1: el Contingut Científic de les Matèries Pròpies de l'Especi (2021-22)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Vegeu guia docent

Informació sobre els grups de l'assignatura

Grup gran 11

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca Grup gran 11
Eivissa Grup gran 51
Menorca Grup gran 31

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
  • Pendent
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
  • Pendent
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
  • Pendent
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA
  • Pendent
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2018-19

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
  • Pendent
Eivissa GRUP 20, 1S, EIVISSA
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
  • Pendent
Menorca GRUP 10, 1S, MENORCA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA
  • Pendent

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2017-18

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2016-17

Nom grup Campus Professorat Guia docent
Mallorca GRUP 1, 1S
Eivissa GRUP 21, 1S, EIVISSA
Menorca GRUP 11, 1S, MENORCA