Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2021-22

Any acadèmic 2021-22 - Informació sobre preincripció, matrícula, calendari de preinscripció i matrícula, i altres terminis.
Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2020-21.

11364. Enzims i Catàlisi Enzimàtica (2021-22)

Crèdits 6 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - Grup 1