Màster Universitari. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica

Any acadèmic 2020-21

Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Direcció dels estudis
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
25
Crèdits 60
Modalitat

Semipresencial

Campus Mallorca
Preus Preu públic per crèdit 29,22¤
Cost total: 1.813,80¤ (*)(**)
Directe a

(*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol
(**) Més informació sobre preus

En el context actual, les organitzacions s'enfronten a l'important repte de mantenir la seva competitivitat, tot i el progressiu augment de les exigències i en un context social en continu canvi. En aquest marc, els recursos humans són el pilar sobre el qual se sustenta qualsevol organització, tant pública com privada. 

"Capital humà, recursos humans..." són termes d'actualitat que ens recorden que els/les treballadors/es i el seu comportament són el principal avantatge competitiu de qualsevol empresa o institució. D'aquí la necessitat d'actualització i de millora constant en la gestió dels recursos humans.

 Descarrega la informació de l'estudi

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36