Escoltar

Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Infància, Adolescència i Família

Any acadèmic 2020-21 | 25 places

10985. Investigacions Sociològiques i Antropològiques Avançades sobre Família i... (2020-21)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(2) - Grup 2

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Nom grup Campus Professorat Guia docent
GRUP 1, 1S Mallorca