Escoltar

Màster Universitari. Biotecnologia Aplicada

Any acadèmic 2020-21 | 60 crèdits | 20 places

11227. Tècniques Genètiques Avançades (2020-21)

Crèdits 5 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - Grup 1