Escoltar

Màster Universitari. Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa

Any acadèmic 2020-21 | 90 crèdits | 30 places

11642. Eines de Simulació i Mostreig amb Dades Massives (2020-21)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Informació sobre els grups de l'assignatura

(1) - Grup 1